Blazersklas

Onze blazersklas

De Blazersklas bestaat uit een groep blazers die hun eerste symfonische ervaring op willen doen. De basisbezetting is het klassieke blaasoctet: dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Daarnaast is er ook ruimte voor trompet. De doorstroming naar het Frysk Jeugd Orkest is mogelijk wanneer daar een vacature ontstaat. Er wordt vervolgens een auditieronde gehouden waar iedereen zich voor op kan geven. De docenten zijn Oeds Jongsma en Theo Brouwer.

Overige informatie

Docenten: Oeds Jongsma en Theo Brouwer

Repetities: elke zaterdag, 13:00 – 13:45 uur

Onze overige ensembles:

groot_mff1935

Vioolklas

groot_mff2098

Celloklas

groot_mff2086

Strijkersklas

groot_mf64555

Frysk Jeugd Orkest

groot_mf49498

Buitenpost

groot_mf49482

Heerenveen

groot_mf49525

Leeuwarden

Contact

We zijn op dit moment niet aanwezig. Heeft u een vraag? Mail ons gerust!

Start typing and press Enter to search