27 maart 2021 – Het Frysk Jeugd Orkest is opgericht in 1977 door Gerard van der Weerd en sindsdien voor vele muziekliefhebbers een fantastisch instituut om samen muziek te leren spelen in symfonische bezetting. In 1997 heeft Theo Brouwer van Gerard van der Weerd het vertrouwen gekregen het Orkest met nieuw elan en energie door te geven aan de nieuwe generatie.

Nu in 2021 is er weer zo’n historisch moment aangebroken en heeft Theo Brouwer besloten om het ‘stokje’ over te dragen. Theo Brouwer heeft laten zien dat het Frysk Jeugd Orkest aan hem toevertrouwd is geweest. Samen met onder meer vioolpedagoog Arjen Beintema heeft Theo Brouwer het Frysk Jeugd Orkest op een hoger plan gebracht. Dit heeft geresulteerd in het winnen van het eerste Nationaal Concours voor Jeugdorkesten in De Doelen te Rotterdam, een absoluut hoogtepunt voor de symfonische trots van Fryslân: het Frysk Jeugd Orkest. Theo Brouwer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet en uitvoering van grote projecten zoals de jubileumshow ter gelegenheid van de viering van 130 jaar Koninklijk Friesch Paarden Stamboek in het WTC te Leeuwarden en het slotfeest van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Carré te Amsterdam.

Wij respecteren het besluit van Theo Brouwer om te stoppen en zullen zijn charismatische presentatie, interactie met de orkestleden en enthousiasme voor het orkest gaan missen. Echter na bijna 25 jaar wordt door Theo Brouwer ruimte gemaakt voor een nieuwe frisse wind om de ambities van het Frysk Jeugd Orkest invulling te geven. Momenteel oriënteren wij ons op de opvolging van Theo Brouwer, waarbij wij Douwe Nauta en Sander Prins bereid hebben gevonden de artistieke leiding voor nu over te nemen. Als het weer kan zullen wij in een volle concertzaal afscheid nemen van Theo Brouwer, wij richten ons hierbij op ons jubileumconcert op 19 maart 2022 in de Harmonie te Leeuwarden.

Bestuur Stichting Frysk Jeugd Orkest
Theunis Kloosterman
Sytse Kooistra
Aukje de Graaf

Contact

We zijn op dit moment niet aanwezig. Heeft u een vraag? Mail ons gerust!

Start typing and press Enter to search