ANBI Stichting

Naam:
Stichting Frysk Jeugdorkest (FJO)
Frysk Jeugd Orkest

 

RSIN-nummer:
805588838

 

KvK-nummer:
41003518

 

Postadres:
Stichting Frysk Jeugd Orkest
p/a T.G. Kloosterman (voorzitter)
Zuidvliet 282
8921 ET Leeuwarden
info@fryskjeugdorkest.nl

 

Doelstelling:
Het is ons doel jonge musici uit Fryslân een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken. Het Frysk Jeugd Orkest heeft daarbij de ambitie om elk individueel orkestlid te inspireren om te ontwikkelen en te genieten.

 

Beleidsplan:
Meerjarenplan Stichting Frysk Jeugdorkest 2021 - 2024

 

Stichtingsbestuur:
T.G. Kloosterman – voorzitter
Y.A. Sollie – secretaris
D. Somsen – penningmeester

 

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen beloning

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Nijsbrief 2023

 

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2023 - ANBI verantwoording