Freonen van het Frysk Jeugd Orkest

Freonen van het Frysk Jeugd Orkest

Iedere Freon heeft een andere reden om Freon te zijn: het bijwonen van een prachtig concert, een (klein)kind op het podium, als oud-lid goede herinneringen aan het orkest, etc. Draagt u het Frysk Jeugd Orkest ook een warm hart toe? Word dan ook onze Freon en meldt u nu aan via onderstaand formulier. 

Ik bin ek Freon!

Als Freon van het Frysk Jeugd Orkest blijft u altijd op de hoogte van de activiteiten van het orkest. Zo ontvangt u 2x per jaar van ons een Nijsbrief in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u 1x per jaar een vrijkaart voor een (Freonen) concert!

Heeft u een nieuw e-mailadres of bent u verhuisd? Stuur dan een mail naar administratie@fryskjeugdorkest.nl.